FAQ

Start / FAQ

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt leo nec ultrices euismod. Fusce convallis risus massa, id pretium tortor lobortis at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt leo nec ultrices euismod. Fusce convallis risus massa, id pretium tortor lobortis at.

Jednorazowe świadczenie zwrot kosztów poniesionych w związku z ukąszeniem przez kleszcza – do 500 zł za wizytę lekarską, do 500 zł za badania i do 500 zł zwrot kosztów za antybiotykoterapię.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt leo nec ultrices euismod. Fusce convallis risus massa, id pretium tortor lobortis at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt leo nec ultrices euismod. Fusce convallis risus massa, id pretium tortor lobortis at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt leo nec ultrices euismod. Fusce convallis risus massa, id pretium tortor lobortis at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tincidunt leo nec ultrices euismod. Fusce convallis risus massa, id pretium tortor lobortis at.

Po zdiagnozowaniu choroby zostanie wypłacona suma ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania. COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana wirusem SARS-CoV-2, skutkująca wystąpieniem u Ubezpieczonego przynajmniej jednego z poniższych powikłań:
– ostra niewydolność oddechowa wymagająca tlenoterapii,
– posocznica;
wyłączeniu z odpowiedzialności Ubezpieczyciela podlegają przypadki niewymagające hospitalizacji;

W przypadku ubezpieczenia NNW szkoda może być zgłoszona po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, w niektórych sytuacjach zaleca się jednak, żeby szkoda została zgłoszona w ciągu kilku dni od wydarzenia. Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat

Szkodę zgłaszamy za pomocą formularza online. Link do formularza znajduje się w zakładce zgłoszenie szkody.

Lista dokumentów, które mogą pomóc przy zgłoszeniu szkody znajdują się TUTAJ.

Kwota odszkodowania uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku wynosi 50 000 zł, to za każdy 1% orzeczonego trwałego uszczerbku zostanie wypłacone 500 zł. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji czy wypłata z tytułu czasowej niezdolności do uprawiania sportu następuje maksymalnie do górnej granicy sumy ubezpieczenia.

Najczęściej świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu szkody.