Twój wybrany wariant ubezpieczenia

Start / Zamówienie

W przypadku ubezpieczenia dla rodzica należy wpisać dane rodzica zarówno w kolumnie Dane Ubezpieczonego jak i w kolumnie Dane Rodzica

Dane Ubezpieczonego / Dane Dziecka

Dane Rodzica / Dane Opiekuna Prawnego

Twój wariant ubezpieczenia

Produkt Kwota
Wariant 2 - Szkoła sportowa + Ubezpieczenie rodzica  × 1 145,00 
Kwota 145,00 
Wysyłka
Łącznie 145,00 
 • Prosimy o wpłatę składki za ubezpieczenie przelew osobno dla każdego ubezpieczonego bezpośrednio na konto bankowe polisy ubezpieczenia grupowego: 35 1050 1012 1000 0092 3511 6416
  W tytule płatności proszę podać dane: imię i nazwisko Ubezpieczonego dziecka, nr szkoły i miejscowość.
  W przypadku Rodzica – imię i nazwisko Rodzica, nr szkoły dziecka, miejscowość, imię i nazwisko ubezpieczonego dziecka, z dopiskiem Rodzic
  Ochrona ubezpieczenia jest w okresie 01.09.2023 do 31.08.2024 – dla składek wpłaconych do 30.09.2023 oraz w okresie 01.10.2023 do 30.09.2024 dla składek wpłaconych do 25.10.2023.
  Po opłaceniu i zaksięgowaniu składki za ubezpieczenie otrzymacie Państwo certyfikat ubezpieczenia dziecka na maila w kolejnym miesiącu po opłaceniu składki.
  Należy również wpisać dziecko na liście dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia pod linkiem: kliknij tutaj.

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.