Zgłoś szkodę

Start / Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę

Jeśli w Twojej rodzinie doszło do nieszczęśliwego wypadku, postępuj zgodnie ze wskazówkami. Na każdym etapie możesz liczyć na naszą profesjonalną pomoc – wystarczy, że się z nami skontaktujesz.

Zbierz dokumentację medyczną

W chwili wystąpienia urazu należy niezwłocznie udać się do lekarza, by uzyskać dokumentację medyczną opisującą diagnozę, zalecenia oraz opis odniesionych obrażeń. Na podstawie zaleceń lekarza należy podjąć leczenie, zachowując przy tym pełną dokumentację medyczną. Dokumentacja ta powinna obejmować cały przebieg kontuzji/choroby – od protokołu zdarzenia, pierwszą wizytę lekarską aż do zakończenia leczenia. Zbierz dokumentację medyczną (zbierz faktury i rachunki związane ze szkodą i dołącz do dokumentacji).

Zgłoś szkodę

Uzupełnij formularz Druk zgłoszenia szkody i prześlij do Brokera na adres: marzena.spanial@broker-gold.pl. Oczekuj na odpowiedź ubezpieczyciela – po zgłoszeniu szkody oczekuj na odpowiedź ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, ma ono 30 dni na rozpatrzenie zgłoszonej szkody.

Oczekuj na odpowiedź ubezpieczyciela

Po zgłoszeniu szkody oczekuj na odpowiedź ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli nie dostarczysz wszystkich dokumentów, towarzystwo może poprosić Cię o ich uzupełnienie.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W przypadku ubezpieczenia NNW szkoda może być zgłoszona po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, w niektórych sytuacjach zaleca się jednak, żeby szkoda została zgłoszona w ciągu kilku dni od wydarzenia. Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat

Szkodę zgłaszamy najlepiej do Brokera na adres:marzena.spanial@broker-gold.pl lub za pomocą formularza online, lecz proszę nie zapomnieć o powiadomieniu i dołączeniu Brokera do całej korespondencji szkodowej. Formularz zgłoszenia szkody znajduje się w zakładce zgłoszenie szkody.

Lista dokumentów, które mogą pomóc przy zgłoszeniu szkody:

Kwota odszkodowania uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku wynosi 50 000 zł, to za każdy 1% orzeczonego trwałego uszczerbku zostanie wypłacone 500 zł. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji następuje maksymalnie do górnej granicy sumy ubezpieczenia.

Najczęściej świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu szkody.